بروز رسانی – دوشنبه 27 فروردین 1397

  • از این پس مدیران محترم صندوق های سرمایه گذاری، می توانند با ورود به بخش «پنل مشتریان»، به امکاناتی نظیر «نمایش» و یا «عدم نمایش» گزینه های صدور و یا ابطال دسترسی داشته باشند.
  • امکان تغییر حداقل مبلغ صدور به وسیله پرداخت الکترونیک با ورود به بخش «پنل مشتریان» فراهم شده است.
  • از این پس نمایش هرگونه پیام برای مشتریان در بخش «سرمایه گذاران»، صرفا از طریق بخش «پنل مشتریان» قابل نمایش است و دیگر نیاز به درخواست از بخش پشتیبانی شرکت رایان هم افزا وجود ندارد.