بروز رسانی – شنبه 5 خرداد 1397

در آپدیت جدید، این امکان برای مدیران محترم صندوق های سرمایه گذاری فراهم گردید تا از طریق تب «پنل مشتریان»، شخصا ثبت نام مشتریان جدید را فعال یا غیرفعال نمایند.