بروز رسانی (minor) – سه شنبه 16 مرداد 1397

از این پس، امکان بارگذاری تصویر «فیش واریزی» برای سرمایه گذاران فراهم شده است. تصویر فیش واریزی به صورت مستقیم در بک آفیس قابل نمایش خواهد بود.