سامانه‌های نرم افزاری شرکت نارین

پورتال آموزش

سامانه ثبت نام غیرحضوری (ویژه کارگزاران بازار سرمایه)

ثبت نام غیر حضوری

پورتال صندوق‌های بازار سرمایه

پورتال خدمات مشتریان کارگزاری‌ها